Solitherm Super Eco

I Stock 852684364
Ug = 1.0 W/m².K

De garantie voor een optimaal comfort tijdens de winter.

Tek soliver samenstelling glas Super Eco

Solitherm Super Eco is een superisolerende beglazing die speciaal ontworpen is om de koude wintertemperaturen buiten te houden. Het garandeert zelfs een extra isolatie van 10% ten opzichte van de Solitherm Super S.

Ug-waarde van 1,0: nog minder verwarmingskosten

Solitherm Super Eco biedt nog meer comfort in de winter dan de traditionele isolatiebeglazingen. Met een Ug-waarde van 1,0 dalen de onkosten voor verwarming en de verspilling van energie nog meer. Dit alles draagt bij tot de bescherming van het milieu: minder energieverbruik is minder CO2-uitstoot.

Even helder als gewone beglazing

Dankzij de specifieke coating wordt het warmteverlies van binnen naar buiten tot een minimum herleid. De Super Eco 1.0 beglazing is de perfecte combinatie van een goede lichttransmissie (visueel comfort) en een performante thermische isolatie.

Solitherm Super Eco garandeert een aangename temperatuur tijdens de winter. Een zekerheid voor een behagelijke warmte binnenshuis.

2

Optimale thermische bescherming, maximale lichtdoorlaatbaarheid

Met een isolatiewaarde tot 1,0 W/m2.K volgens EN673 biedt Solitherm Super Eco de voordelen van

  • extra isolatie van 10% ten opzichte van Solitherm Super S;
  • extra comfort in de winter;
  • een neutrale beglazing;
  • bescherming van het milieu;
  • combineerbaarheid met andere multifunctionele beglazingen zoals gelaagd glas, anti-inbraakbeglazing, kruiskozijnen en gezandstraald glas.

Technische performantie

Solitherm Super Eco is de gangbare versie van superisolerende beglazing omdat het bestaat uit een blad floatglas en een gecoat floatglas met een specifieke low-E coating aan de spouwzijde wat een Ug-waarde oplevert van 1,0! De spouw tussen de twee glasbladen -samengevoegd met een dubbele afdichtingsvoeg- is gevuld met het edelgas Argon dat beter isoleert dan lucht.

Certificatie

De assemblage en fabrikatie van Solitherm Super Eco gebeurt volgens de CE-normering EN1279 met de daarbij horende testen en controles. Daarnaast is de productie onderworpen aan een bijkomende vrijwillige kwaliteitscontrole onder toezicht van BCCA met BENOR-certificatie BB-414-120-1279-01. Op Solitherm Super Eco geldt een fabriekswaarborg van 10 jaar.

Solitherm Super Eco combineert uitstekende thermische isolatie met een hoge lichttransmissie en zontoetreding.

Prestaties

Samenstelling Lichttransmissie LichtreflectieExt Lichtreflectie (Int.) UV-transmissie Zontredingsfactor U-waarde
4-15-#4 75.5% 17,5% 18,2% 25,5% 52,5% 1,0W/m².K
8-15-#6 74.2% 17,5% 18,2% 22,8% 50,8% 1,0W/m².K
4#-15-33,2 75,0% 18,2% 17,3% 0,3% 48,3% 1,0W/m².K
6#-15-33,2 74,6% 18,0% 17,3% 0,3% 47,6% 1,0W/m².K
8#-15-44.2 73,9% 18,0% 17,3% 0,3% 46,9% 1,0W/m².K

* Lichttransmissie LT
De lichttransmissie LT, uitgedrukt in %, staat voor de hoeveelheid natuurlijk licht dat via een beglazing binnendringt. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de NATUURLIJKE VERLICHTING en hoe minder er moet beroep gedaan worden op kunstverlichting.

** Zontoetredingsfactor g
De zontoetredingsfactor g, uitgedrukt in %, staat voor de totale zonne-energietransmissie door een beglazing. Het betreft de som van de rechtstreeks doorgelaten en de opgenomen straling die naar binnen wordt uitgestraald. Hoe hoger deze factor, hoe groter de zonnewinst.